Nhà thép tiền chế

Hotline: 028 2229 3999 - Email: phongduan@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
Công ty tư vấn proxy từ chối chương trình JSW Steel

Một kế hoạch lợi ích nhân viên được đề xuất tạo điều kiện mua lại cổ phần công ty của một số nhân viên đủ điều kiện của JSW Steel đã phạm lỗi với các công ty tư vấn ủy quyền như SES đã yêu cầu các cổ đông bỏ phiếu chống lại kế hoạch được đề xuất, gọi đó là "không tuân thủ" và "thất bại trong thử nghiệm công bằng và minh bạch ".

nhà thép tiền chế
Kế hoạch đề xuất - 'Nhân viên JSWSL Samriddhi Plan 2019' - giúp nhân viên từ cấp L01 đến L15 mua cổ phần của công ty từ thị trường mở bằng cách sử dụng khoản vay được cung cấp bởi người cho vay và người môi giới được xác định bởi công ty. Các ngân hàng có thể bán cổ phần nếu nhân viên không thể trả được số tiền vay sau hai năm.
Khoảng 75% gánh nặng lãi suất do công ty gánh chịu và phần còn lại của nhân viên, người có thể mua tối đa 0,517% vốn cổ phần phát hành của công ty thông qua chương trình này. Kế hoạch này sẽ được quản lý bởi Ủy ban phúc lợi nhân viên của JSW Steel.
Trong một báo cáo do Stakeholder Empowerment Services (SES) đưa ra, công ty cho biết chương trình này được thiết kế để "hoạt động trong môi trường pháp lý" và không tuân thủ các quy định của Sebi quy định mua lại cổ phần từ thị trường thứ cấp để thông qua ủy thác rằng nên giữ cổ phần tối thiểu sáu tháng trước khi chuyển nhượng cho nhân viên.
Nhưng ở đây, nhân viên đang mua cổ phần trực tiếp với vai trò của sự tin tưởng không rõ ràng.
Ngoài ra, khi đặt câu hỏi về mục tiêu của một "kế hoạch phức tạp" như vậy, SES cho biết kế hoạch đề xuất không đạt tiêu chuẩn quản trị như trong thời gian khóa 2 năm, một nhân
viên buộc phải giữ cổ phiếu ngay cả khi giá của họ giảm

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác

 

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THÉP TRUNG LÂM
Trụ sở chính: 846B Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP HCM

Xưởng sản xuất: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

MSDN: 0308074011

Điện thoại: (08) 2229 3999

Fax: (08) 62 554 999

Tư vấn trực tiếp: 0913 99 12 99 (Mr. Lâm) 
Email: phongduan@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com

 ISO: 9001 – 2015

 

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan