Nhà thép tiền chế

Hotline: 028 2229 3999 - Email: phongduan@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TUYỂN DỤNG

 Nhà Thép Tiền Chế Trung Lâm Tuyển Dụng

nhà thép tiền chế trung lâm


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM TUYỂN DỤNG 2019

 

 

1 Chiến lược nhân sự:

 

 • Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian.
 • Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của Trung Lâm.

 

 

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực Trung Lâm:

 

 • Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt.
 • Xây dựng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được quá trình phát triển kinh doanh nhà thép tiền chế, kết cấu thép của công ty và tham gia xây dựng đất nước.
 • Trung Lâm thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, nhằm tạo môi trường tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty
 • Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đội ngũ kế thừa, đồng thời tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực từ bên ngoài và các chuyên gia nước ngoài có khả năng huấn luyện, đào tạo.
 • Nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và đảm bảo tính toàn vẹn giá trí cốt lõi mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

 

 

3. Chính sách tuyển dụng:

 

 • Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
 • Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhà thép tiền chế, kết cấu thép và nguồn nhân lực tại địa phương.

 

 

4. Chính sách đào tạo:

 

 • Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nhân lực.
 • Áp dụng chương trình đào tạo đa dạng: hội nhập, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, công nghệ mới..., nội bộ hoặc bên ngoài.
 • Chú trọng huấn luyện đào tạo qua công việc: Cấp trên đào tạo cấp dưới, chuyên viên cấp cao/thợ bậc cao đào tạo cấp thấp hơn.
 • Luân chuyển nguồn nhân lực để đào tạo qua công việc thực tế.

 

 

5. Chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

 

 • Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, chế độ, chính sách của công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh dựa trên cơ sở phát triển các đoàn thể phù hợp văn hóa công ty.
 • Quản lý nguồn nhân lực từ các đơn vị đầu mối, phân cấp chặt chẽ và có trách nhiệm.
 • Mô tả công việc, quy định trách nhiệm và quyền hạn đến từng chức danh.
 • Đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của mỗi cá nhân

 

 

6. Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

 

 • Đảm bảo thu nhập của CBCNV cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm.
 • Lương thu nhập bao gồm lương cơ bản và các loại phụ cấp lương tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động.
 • Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.
 • Chế độ khen thưởng định kỳ giữa năm và cuối năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Chế độ khen thưởng đột xuất theo thành tích cá nhân, tập thể.

 

 

7. Chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

 

 • Hỗ trợ thêm các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 • Đài thọ ăn trưa, nhà ở, xe đưa rước.
 • Trang bị đồng phục và bảo hộ lao động.
 • Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.
 • Tổ chức tham quan nghỉ mát và các hoạt động văn thể mỹ ( ngày hội gia đình Trung Lâm, 8-3….)
 • Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần (quà tặng cưới hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi…)

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM​​​​​​​ 2019 - TUYỂN DỤNG HCM - VIỆC LÀM HCM


1. Giám đốc điều hành 1 * Tham mưu cho ban giám đốc định hướng phát triển chung của công ty.

 • * Thay mặt ban giám đốc điều hành công ty:kinh doanh, kế toán, hành chánh- Nhân sự, tài sản công ty.
 • * Lập chiến lược hoạt động cho toàn công ty ( Bao gồm: hoạch định, chỉ đạo, đánh giá,.v.v.) đảm bảo các yêu cầu do hội đồng quản trị giao cho.
 • * Thiết lập quy trình làm việc cho từng phòng ban, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng nhất và chặc chẽ.
 • * Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động theo chỉ tiêu chung của hội đồng quản trị giao cho.
 • * Góp phần xây dựng thương hiệu công ty.
 • Và một số công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp. * Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.
 • * Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty cổ phần
 • * Tư duy tốt: Phân tích, tổng hợp, sáng tạo
 • * Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén
 • * Am hiểu sâu về đời sống, kinh tế, thị trường, khách hàng.
 • * Có khả năng dẫn dắt và điều hành tổ chức phát triển toàn diện và chi tiết.
 • * Có mối quan hệ với tổ chức đoàn thể, khách hàng liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty.

 

2. Giám đốc tài chính 1 - Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.

 • - Tư vấn đề tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty;
 • - Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê;
 • - Công tác quản lý tài chính, tài sản theo Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty;
 • - Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • - Lập báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính
 • - Kiểm tra tài chính.
 • - Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 • - Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
 • - Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
 • - Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
 • - Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • - Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 • - Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • - Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty, đồng thời cam kết hiệu quả sử dụng vốn. - Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, Đại học Kinh tế hoặc liên quan.
 • - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng).
 • - Phải nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đạo đức nghề nghiệp.
 • - Không được làm những gì trái với qui chế, chủ trương, chính sách của Công ty; trái qui định pháp luật của Nhà nước; làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh Công ty; đi ngược với lợi ích và văn hoá Công ty.
 • - Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Ban giám đốc về tất cả những quyền và nghĩa vụ được giao.
 • - Trường hợp trong quá trình thực thi nhiệm vụ do ý thức kém dẫn đến thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp sẽ bị khởi kiện ra cơ quan chức năng pháp luật nhà nước.

 

3. Giám Đốc Kỹ Thuật 1 - Xây dựng quy trình làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

 • - Đào tạo, quản lý nhân sự Phòng Kỹ Thuật (Thiết kế - Thi công).
 • - Giám sát công việc cấp dưới
 • - Lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho phòng kỹ thuật sản xuất
 • - Quản lý thi công dự án.
 • - Phối hợp với các bộ phận, phòng, ban.
 • - Quan hệ trực tiếp và thường xuyên với Chủ đầu tư trong việc thực hiện trách nhiệm của Nhà thầu như: nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, trực tiếp làm việc với các cơ quan tư vấn...
 • - Quản lý tổ chức sản xuất, thi công các kỹ thuật của công ty.
 • - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về mọi phương diện điều hành bộ phận kỹ thuật công ty.
 • - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc cung cấp cho chủ đầu tư các báo cáo cần thiết nhằm đảm bảo công trình hoàn thành đạt chất lượng, đảm bảo những điều kiện an toàn cần thiết trong quá trình thi công.
 • - Tiếp nhận toàn bộ yêu cầu từ Chủ đầu tư.
 • - Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi hoạt động sản xuất cũng như các công việc khác trên công trường.
 • - Thường xuyên báo cáo lên ban lãnh đạo Công ty về tình hình sản xuất tại xưởng và thi công lắp dựng ngoài công trường.
 • - Quản lý tổ chức sản xuất và tham gia hạch toán với Công ty từng thời gian, từng phần việc nhằm đạt hiệu quả kinh tế.
 • - Quản lý tổ chức thiết kế, lập dự toán, hồ sơ dự thầu.
 • - Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật.
 • - Cố vấn cho Tổng Giám đốc về phân bổ kế hoạch sản xuất.
 • - Đề xuất và cố vấn cho Ban giám đốc các giải pháp cải tiến về kỹ thuật.
 • - Tính phân bổ giá thành sản phẩm.
 • - Thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất.
 • - Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách chiến lược phát triển kinh tế của công ty.
 • - Nắm được chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty.
 • - Hiểu rõ phương án sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • - Nắm vững nghiệp vụ quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất.
 • - Hiểu rõ các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật có liên quan đến phần việc được giao.
 • - Đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên dưới quyền và có những kiến nghị thưởng, phạt theo quy định của Công ty - Trình độ nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật: Kỹ sư chuyên ngành (xây dựng dân dụng & Cơ khí)
 • - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc văn bằng tương đương.
 • - Đã qua công tác thực tiễn quản lý sản xuất trong ngành kết cấu thép từ 5 năm trở lên.
 • - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà thép tiền chế ở vị trí tương đương.
 • - Sử dụng thành thạo Autocad;
 • - Sử dụng thành thạo một trong các phần mêm tính toán: SAP, ETAB, STAADPRO,…
 • - Có khả năng thiết kế và dự toán.
 • - Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • - Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn.
 • - Có tinh thần trách nhiệm cao, tính kỷ luật cao
 • - Năng động, tư duy đổi mới, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

 

4. Nhân Viên Kinh Doanh Kết Cấu Thép 3

 • - Tìm kiếm khách hàng, tiếp xúc khách hàng và đàm phán hợp đồng.
 • - Tìm hiểu thị trường, tư vấn thiết kế, báo giá công trình kết cấu thép, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • - Gặp và tư vấn khách hàng các phương án thực hiện công việc một cách tốt nhất.Giới thiệu các sản phẩm công ty đang sản xuất.
 • - Nhận dự án và tổ chức báo giá, soạn hợp đồng giao dịch với khách hàng.
 • - Triển khai dự án, kế hoạch. Theo dõi hợp đồng đang thực hiện.
 • - Thực hiện kế hoạch tiếp xúc khách hàng do phòng Kinh doanh Dự án đã đề ra.
 • - Hiểu và nắm bắt rõ sản phẩm dịch vụ công ty đang kinh doanh.
 • - Chủ động khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
 • - Phối hợp cùng phòng Kinh doanh Dự án lập kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm. Từ đó giám sát, đánh giá & điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
 • - Nhận yêu cầu, thắc mắc của khách hàng và giải quyết trực tiếp.
 • - Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình, trên địa bàn được cấp trên phân bổ.
 • - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi khách, nhánh chóng giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết với cấp trên.
 • - Hỗ trợ Phòng Kế toán theo dõi công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách.
 • - Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
 • - Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm. - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 • - Đam mê trong lĩnh vực xây dựng, kết cấu thép.
 • - Trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với Công ty. Nhạy bén trong việc xử lý các tình huống.
 • - Thành thạo tin học văn phòng.
 • - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng, kinh doanh, marketting.
 • - Kỹ năng: giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý và khả năng làm việc nhóm.
 • - Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc (được đánh giá cao)
 • - Chịu được áp lực khối lượng công việc hàng ngày
 • - Thái độ làm việc tích cực, có tác phong nghiêm chỉnh, trung thực.

 

5. Nhân Viên Thiết Kế 1 - Tham gia lên ý tưởng Concept, lên phương án thiết kế sơ bộ.

 • - Thiết kế công năng công trình.
 • - Dựng phối cảnh kiến trúc 3D.
 • - Thực hiện các công việc khác liên quan đến thiết kế xây dựng công trình.
 • Tốt nghiệp đại học Bách Khoa hoặc đại học Kiến Trúc
 • Chuyên ngành thiết kế dân dụng và công nghiệp
 • Kinh nghiệm: 1-2 năm
 • Kỹ năng máy tính: MS Office, AutoCad
 • Sử dụng tốt: Sap 2000, ETABS, MIDAS, STAAD PRO
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết kế kết cấu thép, kiến thúc thiết kế chuyên sâu

 

6. Quản Đốc Xưởng Kết Cấu Thép 1 - Tiếp nhận đơn hàng từ Phòng Kinh doanh, triển khai sản xuất, đảm bảo tiến độ sản xuất.

 • - Kiểm tra bản vẽ, hồ sơ tài liệu sản xuất về mặt kỹ thuật.
 • - Quản lý nhân sự tại Bộ phận, điều động, phân bổ nhân sự đảm bảo sản xuất, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự mới đảm bảo chất lượng nhân lực tại Bộ phận;
 • - Hướng dẫn, đào tạo nhân sự mới, đánh giá nhân sự hàng tháng bằng KPI;
 • - Quản lý công cụ dụng cụ, vật tư, trang thiết bị máy móc sản xuất bảo đảm sản xuất liên tục, quản lý tài sản, quản lý chi phí tại Bộ phận;
 • - Kiểm soát chất lượng sau sản xuất, hạn chế phế phẩm;
 • - Xây dựng, triển khai, thực hiện 5S tại nhà máy;
 • - Tổ chức kế hoạch xuất xưởng và kế hoạch lắp dựng.
 • -Tổ chức hiện trường sản xuất đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, PCCC
 • - Giải quyết hoặc đàm phán về sản xuất, kỹ thuật sản xuất với khách hàng, với đối tác.
 • - Thực hiện kế hoạch sản xuất hiệu quả :Phân công giao việc cho các tổ sản xuất, điều phối công tác sản xuất, theo dõi chất lượng, đảm bảo năng suất, tính hiệu quả, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 • - Phân tích đánh giá năng suất lao động và định mức sản xuất.
 • - Lập và hướng dẫn kỹ thuật công nghệ, cải tiến công nghệ, công cụ sản xuất.
 • - Báo cáo tuần, tháng cho Ban Giám đốc về tình hình sản xuất tại phân xưởng - Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành cơ khí
 • - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý sản xuất kết cấu thép
 • - Khả năng đọc được bản vẽ thành thạo, am hiểu qui trình công nghệ sản xuất kết cấu thép.
 • - Sử dụng thành thạo các phầm mềm hỗ trợ như Autocad.
 • - Giàu kinh nghiệm trong quản lý sản xuất
 • - Kĩ năng: Quản lý, Giao tiếp, Truyền đạt thông tin, đàm phán
 • - Khả năng làm việc độc lập, Khả năng tổ chức công việc, chịu áp lực.
 • - Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm.

 

7. Nhân Viên Marketing Online 1 + Lập kế hoạch quảng cáo sản phẩm trên các kênh online

 • + Triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm qua những kênh Online Marketing, Email Marketing…
 • + Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm
 • + Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động SEO
 • + Viết và đăng tải bài viết cho website, fanpage của công ty, các diễn đàn…
 • + Lập kế hoạch quảng cáo sản phẩm trên các kênh online
 • + Triển khai chiến dịch quảng cáo sản phẩm qua những kênh Online Marketing, Email Marketing…
 • + Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo sản phẩm
 • + Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động SEO
 • + Viết và đăng tải bài viết cho website, fanpage của công ty, các diễn đàn… + Trình độ: Đại học / Cao đẳng
 • + Chuyên ngành: Marketing
 • + Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm một trong những lĩnh vực SEO, Online Marketing, Email Marketing và có kinh nghiệm viết bài giới thiệu sản phẩm
 • + Ngoại ngữ: tiếng Anh - đọc hiểu tài liệu
 • + Có khả năng quản lý đội nhóm
 • + Nhạy bén, năng động, nhiệt tình và trung thực

 

8. Giám Sát Thi Công Lắp Dựng Kết Cấu Thép 2 - Phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong công tác lập biện pháp thi công, kiểm tra tính toán, phân tích kết cấu, tổ chức triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục lắp dựng kết cấu thép.

 • - Có kinh nghiệm trong công tác quản lý thi công lắp dựng kết cấu thép cho công trình nhà thép tiền chế.
 • - Báo cáo hằng ngày trực tiếp cho Trưởng phòng kỹ thuật, gián tiếp cho Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.
 • - Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty tại công trường.
 • - Khảo sát thực tế trươc khi lắp dựng.
 • - Cán bộ giám sát hiện trường có nghĩa vụ giám sát các công việc trên hiện trường thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt.
 • - Có trách nhiệm làm việc với tư vấn giám sát hoặc giám sát của nhà thầu chính để nghiệm thu các công việc được hoàn thành.
 • - Lập và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiến độ chi tiết việc triển khai thi công.
 • - Trực tiếp lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình theo tiến độ.
 • - Điều phối mọi hoạt động lắp đặt, giao hàng tại công trường
 • - Chịu trách nhiệm toàn bộ về ATLĐ, an ninh trật tự tại công trường
 • - Lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát và ghi chép tất cả tài liệu ATLĐ theo luật, bao gồm: Giấy Bảo hiểm TNLĐ, kiểm tra công cụ thiết bị thi công.
 • - Giám sát mọi thao tác ở công trường để duy trì một môi trường làm việc an toàn.
 • - Tổ chức họp nhắc nhở ATLĐ đầu giờ hàng ngày và ký thông qua các biện pháp ATLĐ áp dụng trong các thao tác lắp đặt thường nhật.
 • - Kiểm tra việc sử dụng trang bị BHLĐ mỗi ngày trên công trường.
 • - Tổ chức và báo cáo việc kiểm tra ATLĐ tại công trường định kỳ hàng tuần.
 • - Làm việc với người có thẩm quyền để yêu cầu được làm việc ngoài giờ trong công trường khi cần thiết. - Có kinh nghiệm 1 năm trở lên tại vị trí tương đương.
 • - Có kinh nghiệm trong việc giám sát lắp dựng nhà thép tiền chế.
 • - Nhiệt tình trong làm việc, cẩn thận chu đáo.

 

9. Nhân Viên Dự Toán 1 - Tham gia khảo sát dự án.

 • - Tham gia thiết kế, lập kế hoạch, dự án gói thầu.
 • - + Tham gia thiết kế hồ sơ ban đầu.
 • - + Bóc tách dự toán.
 • - + Cùng với Phòng Kinh doanh dự án báo giá.
 • - Tổ chức kế hoạch công việc thực hiện gói thầu: Cùng lúc với việc bóc tách dự toán, phải lập kế hoạch gói thầu.
 • - Đề xuất cấp phát vật tư, xe...
 • - Trong khi thực hiện công trình mà phát sinh vận chuyển hoặc có kế hoạch, phải đề xuất trước để chuẩn bị xe vận chuyển, xa cẩu trục...
 • - Đề xuất vật tư đến Thủ kho;
 • - Định biên nhân sự công trình: Lập danh sách công nhân công trình theo gói thầu.
 • - Kiểm soát, quản lý công nhân: Hằng ngày, phải kiểm soát số lượng công nhân của mỗi công trình mình được phân công quản lý, Kiểm soát toàn bộ công cụ dụng cụ, máy, thiết bị của mỗi công trình mình phụ trách.
 • - Đề nghị thanh toán: Lập và gửi văn bản đề nghị thanh toán các hạng mục chi phí theo thực tế tại công trình mình được phân công phụ trách quản lý.
 • - Kiểm soát, nhập kho vật tư dư dùng: Kiểm soát vật tư nhập vào công trình.
 • - Đàm phán, nhận ý kiến chủ đầu tư: Khi phát sinh các yêu cầu từ chủ đầu tư, thì phải có trách nhiệm đàm phán và tìm hướng giải quyết phù hợp nhất.
 • - Tham gia điều chỉnh bản vẽ, dự toán và dự toán phát sinh.
 • - Giải quyết phát sinh tại công trình. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Cơ khí
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
 • Thông thao MS Office và AutoCAD
 • Có khả năng tính toán dựa trên bản vẽ sơ đồ nguyên lý được cung cấp
 • Khả năng chịu được áp lực công việc

Công Ty Nhà Thép Trung Lâm cam kết mang đến khách hàng giải pháp xây dựng nhà thép toàn diện với mục tiêu.

" RÚT NGẮN RÀO CẢN THỜI GIAN CHO MỌI CÔNG TRÌNH "

ĐÓ CHÍNH LÀ MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRUNG LÂM

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ nhà thép Trung Lâm:

 

CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Trụ sở chính: 846B Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP HCM

Xưởng sản xuất: 25 Đường Số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TPHCM

Điện thoại: (028) 2229 3999

Fax: (028) 62 554 999

 

 

Email: phongduan@gmail.com || nhatheptrunglam@gmail.com

 

Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com || www.4shome.com.vn

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác

 

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THÉP TRUNG LÂM
Trụ sở chính: 846B Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP HCM

Xưởng sản xuất: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

MSDN: 0308074011

Điện thoại: (08) 2229 3999

Fax: (08) 62 554 999

Tư vấn trực tiếp: 0913 99 12 99 (Mr. Lâm) 
Email: phongduan@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com

 ISO: 9001 – 2015

 

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan