Nhà thép tiền chế

Hotline: 028 2229 3999 - Email: phongduan@trunglam.vn
Chọn Skin Color:

 

Nhà THép Tiền Chế Trung Lâm 2

 nhà thép trung lâm

 

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THÉP TRUNG LÂM


 
Trụ sở chính:        
846B Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP HCM

Xưởng sản xuất:    25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

MSDN:                  0308074011

Điện thoại:             (08) 2229 3999

Fax:                        (08) 62 554 999

Tư vấn trực tiếp:    0913 99 12 99 (Mr. Lâm)
Email:                    phongduan@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
Website:                 www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com

 

*** Bảng đồ hướng dẫn đường đến xưởng sản xuất nhà thép Trung Lâm - Vui lòng nhập địa chỉ hiện tại***

Gửi thông tin liên hệ

Security Code:

 

Đối Tác

 

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ THÉP TRUNG LÂM
Trụ sở chính: 846B Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TP HCM

Xưởng sản xuất: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

MSDN: 0308074011

Điện thoại: (08) 2229 3999

Fax: (08) 62 554 999

Tư vấn trực tiếp: 0913 99 12 99 (Mr. Lâm) 
Email: phongduan@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com

 ISO: 9001 – 2015

 

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan